Powrót do: Materiały budowlane

Nagrzewnice powietrza do suszarni zbóż


Poziom wilgotności ziarna jest ważnym parametrem, który w znacznej mierze decyduje o jego cenie w skupie. Niektóre ziarna, np. ziarna zbóż można suszyć bez dodatkowego źródła ciepła jakim są nagrzewnice powietrza, ponieważ z natury zawierają mało wilgoci.

Nieco trudniej jest chociażby z kukurydzą, która po zbiorach jest dość wilgotna i wymaga odprowadzenia znacznej ilości wilgoci. Z tego powodu nagrzewnica do suszarni zbóż jest przydatnym, ale niekoniecznie obowiązkowym rozwiązaniem. Natomiast nagrzewnice do suszarni kukurydzy są rozwiązaniem praktycznie niezbędnym.

Suszenie zbóż z wykorzystaniem nagrzewnicy powietrza

Optymalna wilgotność jaką powinny cechować się ziarna zbóż przyjmowane do skupu wynosi około 14%. Aby uzyskać taką wartość nagrzewnice powietrza nie są rozwiązaniem niezbędnym. Wystarczające jest bowiem składowanie zboża w specjalnie przygotowanych magazynach i zastosowanie metod stricte mechanicznych.

Nagrzewnica do suszarni zbóż może się jednak okazać niezbędna w przypadku zboża o podwyższonej wilgotności, dla którego standardowe metody mogą być niewystarczające. Takie zboże może być skutkiem na przykład chłodnego i wilgotnego lata lub opadów deszczu w okolicy pory zbioru. Nagrzewnie powietrza wspomogą wtedy proces suszenia.

Suszenie kukurydzy z wykorzystaniem nagrzewnic powietrza

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku kukurydzy. Ziarno kukurydzy podczas zbioru ma wilgotność około 30%, podczas gdy optymalna wartość w skupie wynosi nie więcej niż 15%. Aby usunąć tak znaczące ilości wilgoci nagrzewnice do suszarni kukurydzy są niezbędne, niezależnie od stosowanej metody suszenia.

Jedna z popularniejszych metod wykorzystuje nagrzewnice właśnie w całym procesie. W początkowym etapie strumień gorącego powietrza ma temperaturę około 80°C, natomiast etap końcowy przebiega przy 110°C. W innej popularnej metodzie nagrzewnice do suszarni kukurydzy stosowane są aby podsuszyć ziarno do zawartości wilgoci 20%. Reszta uzyskiwana jest podczas leżakowania w specjalnych silosach. Niezależnie od stosowanej metody suszenie ziaren kukurydzy stanowi spory odsetek kosztów w procesie jej produkcji.

Zobacz na stronie producenta: http://heyk.pl/nagrzewnice-do-suszarni-kukurydzy/
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.