Powrót do: Inteligentny dom

Systemy oddymiania budynków w instalacji ppoż


W większość pożarów generuje duże ilości dymów oraz gazów powstałych jako produkty spalania licznych materiałów. Wiele z tych gazów jest toksycznych dla człowieka i może skutecznie utrudnić ewakuację oraz akcję gaśniczą. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest skuteczne oddymianie budynku, które pozwala skutecznie usunąć sporą część gazów i dymu.


Podział systemów oddymiania budynków

W zależności od zasady działania systemy oddymiania budynków dzielą się na grawitacyjne oraz mechaniczne. System grawitacyjny jest bardzo prosty i wykorzystuje prawa fizyki, a konkretnie siłę przeciągu. W przypadku systemu mechanicznego, który stanowi wspomaganie dla systemu grawitacyjnego, oddymianie jest przyspieszane za pomocą wentylatorów, które są sterowane automatycznie.

Metody sterowania systemami oddymiania

Systemy oddymiania budynków działają automatycznie i uruchamiają się w momencie detekcji pożaru. Sygnał alarmowy może pochodzić z czujek, przycisku oddymiania czy innych zewnętrznych urządzeń sterujących. Na wysłany sygnał automatycznemu otwarciu ulegają klapy oraz okna dymowe.

Prawidłowe działanie oddymiania i wentylacji jest możliwe tylko wtedy kiedy budynek jest wyposażony w odpowiednio ulokowane otwory napowietrzające. Aby systemy oddymiania budynków mogły działać automatycznie, klapy i okna oddymiające muszą być wyposażone w odpowiedni napęd. Zazwyczaj są to siłowniki pneumatyczne lub elektryczne. Oddymianie to nie jedyna funkcja jaką mogą pełnić klapy i okna. Służą one bowiem również do przewietrzania budynków.

Przyciski oddymiania, czujki i inne akcesoria

Systemy wentylacji i oddymiania budynków zarządzane są przez centralę sterującą. Aby mogła ona zareagować i uruchomić proces oddymiania musi zostać powiadomiona o fakcie zaistnienia pożaru. Powiadamianie o pożarze może być ręczne lub automatyczne. Ręczne powiadamianie wykorzystuje przycisk oddymiania.

Chyba każdy kojarzy charakterystyczny przycisk z szybką, którą należy zbić w razie pożaru. Systemy oddymiania budynków najczęściej są wyposażone właśnie w tego typu rozwiązanie. Oddymianie może zostać również uruchomione dzięki alarmowi z czujki termicznej lub optycznej.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.